Versies

In principe zijn er twee versies van PodoFile. Een uitprobeerversie die 60 dagen kan worden gebruikt en een geregistreerde versie. De functionele verschillen tussen deze versies vindt u terug in onderstaande tabel. Voor studenten is het ook nog mogelijk een studenteversie te verkrijgen via de onderwijsinstelling. Voor vragen hierover neem contact op met de eigen onderwijsinstelling.

Patiëntgegevens

Uitprobeer
versie
Geregistreerd
NAW-gegevens en basis-anamnese
Behandelverslag
Voetenkaart
Anamnese+
Rekening
Foto's
Scanner
Scan bewerking
Diabetische screenings
Screenings voor Overige Risicovoet
Onderzoeksformulieren Podologie
Rapportage
Notities
Dossier
Handenkaart
Gezichtskaart
Lichaamskaart
Koppeling met Word
Huidanalyse (1)
Schoonheids-behandelplan (1)
Wellness massage (1)
Sportmassage (1)
Wachtwoorden
 

Afsprakenagenda

Agenda
Wachtlijst
Afsprakenlijst
Urenregistratie
Google synchronisatie
Outlook synchronisatie
Libersy synchronisatie
 

Praktijk en netwerk

Basisgegevens
Medewerkers
Verwijzers
Behandelingenlijst
Accreditatie
Memo
Diverse kasmutaties
Losse verkoop en diversen
Patiëntengroepen
Behandelinggroepen
Netwerkmodus
Samenwerkende partners
Wachtwoord
Medewerkerwachtwoord
Boekhouderwachtwoord
Email handtekening
SMS afspraakherinnering
Email afspraakherinnering
eID-kaartlezer ondersteuning (2)
ZorgMail aansluiting (1)
Versturen van scans naar InsolePlus
 

Administratie

Declareren naar VECOZO
Declareren naar podotherapeut, e.d.
Declareren naar zorggroep (Calculus)
BTW-overzichten
Inkoopadministratie
Autorittenadministratie
Rekeningenoverzicht
Kasboekoverzicht
Resultatenrekening
Saldibalans
Grootboekkaarten
Journaalposten
Grootboek
Grootboektabel
Memoriaal
Koppeling SnelStart
Minipak en Account Informer
Bankboek (3)
Volledig memoriaal (3)
Balans en jaarafsluiting (3)
 

Overzichten, extra's, onderhoud en beheer

Geschiedenis
Voorraadgeschiedenis
Bedrijfsprestaties
Statistiek Voetklachten
Statistiek patiënten
Zoeken snel en zoeken uitgebreid
Rekeningenoverzicht
Backup beheer
Patiëntenbeheer
Mailings
Etiketten
Mailen met bijlagen
Printen naar pdf
Export naar Excel, CSV en Word
 

Ondersteuning en updates

Updates (4)
Helpdesk
Video's
Handleiding en Help
Website info

(1) indien betreffende module is aangeschaft / Na 1 mei aangeschaft is dit gratis inbegrepen
(2) voor België
(3) indien de module Boekhouden Compleet is aangeschaft
(4) indien binnen de evaluatieperiode